ജാസ്മിൻ ദുബായ് 1 [Kitkat Kuttan]

ജാസ്മിൻ ദുബായ് 1 Jasmine Dubai Part 1 | Author : Kitkat Kuttan  സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതു എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു കഥ ആണ് അത് നിങ്ങളും ആയി പങ്കുവെക്കണം എന്ന് തോന്നി അതാ എഴുതുന്നത്. അന്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഞാൻ രണ്ടാം വർഷം ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനി ആണ് എനിക് ഇപ്പോൾ 22 വയസു ആയി. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ ആണ്‌ ഉള്ളത്‌. ഞാൻ ജനിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ആണ് […]

Continue reading