അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 4 [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 4 Ayalathe Rathipushpangal Part 4 | Author : Karthik Vijay [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഈ ഭാഗം നിഷിദ്ധം ആയത് കൊണ്ട് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക… ഇതൊരു തുടർക്കഥ ആണ് അത് കൊണ്ട് മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ അത് വായിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണേ… ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഒരു ലൈക് കൂടി തരണം.. ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാൻ അതൊരു പ്രോത്സാഹനം ആണ്… റൂബിയുമായുള്ള അന്നത്തെ കാമകേളികൾക്ക് ശേഷം […]

Continue reading

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 3 [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 3 Ayalathe Rathipushpangal Part 3 | Author : Karthik Vijay [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഈ കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആണ്… മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം വായിക്കുക… റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്… കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നടന്നതും അവരുടെ അമ്മമാരും ആയും നടന്ന രതി സംഗമങ്ങൾ ആണ് ഈ കഥ… ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്‌ ഒരു കമന്റ് നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക… നിർദേശങ്ങളും […]

Continue reading

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 2 [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ 2 Ayalathe Rathipushpangal Part 2 | Author : Karthik Vijay [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ ആദ്യ കഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തെ തുടർന്ന് ഈ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്…. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായും എല്ലാ കമന്റുകൾക്കും ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും…. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 2003 2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സമയങ്ങളിലെ […]

Continue reading

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ [Karthik vijay]

അയലത്തെ രതിപുഷ്പങ്ങൾ Ayalathe Rathipushpangal | Author : Karthik Vijay ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അത് 2000 – 2006 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് മൊബൈൽഫോണുകൾ അധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കുറുക്കൻ മൂല എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം.. ഞാനും എന്റെ […]

Continue reading