നേർച്ച [രമേഷ്]

നേർച്ച Nercha | Author : Ramesh ഒരു മാർച്ച് മാസം, നല്ല ചൂടായാരുന്നു രാത്രി അതുകൊണ്ടു തന്നെ രാത്രിയുറക്കം അത്രക്ക് ഉഷാറായില്ലാപുലർച്ചയാണ് ഒന്ന് മയങ്ങിയത്. സമയം 7 കഴിഞ്ഞു, ഒരുവിധം എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്നെ പിടിച്ച്കിടക്കിയിലേക്ക് ഇട്ടു എന്റെ ഭർത്താവ്. ഞങ്ങളെ അറിയില്ലാല്ലെ ഞാൻ ഉമ്മു(ശരിക്കും പേര് ഉമൈന) ഭർത്താവ് ഷമി (ഷമീർ). എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 20 വയസ്18വയസിലാണ് ഞാന്‍ വിവാഹിതയായി ഷമിക്കാന്റെ കൂടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. കാണാൻ വെളുത്തിട്ടാണ് തടികുറവാണ് പക്ഷേ നല്ല ഷൈയിപ്പുണ്ട്. […]

Continue reading