കമ്പിക്കൂട്ട് – 2

കമ്പിക്കൂട്ട് – 2 bY:Jobin ജോബിൻ അമല ടീച്ചറെ വർണ്ണിച്ച്  എന്നെ വല്ലാതെ മൂടാക്കി. “ഇപ്പൊ ക്ലാസിൽ നീയും അമലയും മാത്രം. അവൾ നിന്നെ കാമത്തോടെ നോക്കി അവളുടെ  സാരി മെല്ലെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ആ മഞ്ഞ ബ്ലൗസിൽ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന മുലകൾ മെല്ലെ തടവുന്നു” അവൻ തുടർന്നു. അതിനൊപ്പം താളത്തിൽ അവൻ എന്റെ  കുണ്ണ ടൈറ്റ് പാന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ  പിടിച്ച്  ഉഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ ശരീരം ആകെ വിയർത്ത് തുടങ്ങി. “ഡാ ജോബിനെ ടീച്ചറെ […]

Continue reading