അമ്മയെ ഉഴുതു മറിച്ച ഗോപാലമാമൻ കൂടെ ഞാനും [Kambi Mahan]

അമ്മയെ ഉഴുതു മറിച്ച ഗോപാലമാമൻ കൂടെ ഞാനും Ammaye Uzhuthu Maricha Gopalanmaman Koode Njaanum | Author : Kambi Mahan       ഞാൻ സണ്ണി . ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. അച്ഛൻ നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ ആണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ പട്ടണത്തിൽ ആണ് ജോലി ഞാൻ ആഴ്ചയിലോ വല്ലപോലുമേ വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളൂ   ഉള്ളിൽ കഴപ്പ് സഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാടൻ വീട്ടമ്മയില് നിന്നും ഒരുത്തനു എന്റെ ‘അമ്മ […]

Continue reading