എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2

എന്‍റെ ചരക്കുകൾ 2 Ente Charakukal bY kamapriyan | Click here to read all parts ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്..നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ തുടരുന്നു. കഥയുടെ പേരിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു.ഇനി എൻറെ ചരക്ക് എന്നുള്ളത് എന്റെ ചരക്കുകൾ എന്നായിരിക്കും കഥയുടെ പേര്.അവളെ കൊണ്ട് അന്ന് വായിൽ എടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത്. അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇനിയും കളിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്. വീട്ടിൽ ചെന്നയുടനെ ബാത്ത്റൂമിൽ കയറി ഞാൻ ഒരു […]

Continue reading