എന്റെ ജീവിത യാത്രകൾ 2 [Kadhanayakan]

എന്റെ ജീവിത യാത്രകൾ 2 Ente Jeevitha Yaathrakal Part 2 | Author : Kadhanayakan | Previous Part   ആദ്യ പാർട്ടിൽ കമ്പി തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിൽ കമ്പി കഥക്ക് ആവിശ്യം അയരീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പേജുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ നോക്കാം   അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക!!!   തുടരുന്നു …     ഞാൻ പെട്ടന്ന് അവന്റെ റൂമിലോട്ട് പോയി.എന്റെ മനസ്സിൽ പലപല ചിന്താക്കൾ ആയിരുന്നു. അവൻ എന്തിനായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. […]

Continue reading

എന്റെ ജീവിത യാത്രകൾ [Kadhanayakan]

എന്റെ ജീവിത യാത്രകൾ 1 Ente Jeevitha Yaathrakal Part 1 | Author : Kadhanayakan ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥ ആണ്! അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടകിൽ ക്ഷമിക്കുക… ഈ കഥ തികച്ചും സകൽപ്പിക്കാം മാത്രം ആരുടെ എങ്കിലും ജീവിതം ആയിട്ടു സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് യാദൃച്ഛിക്കം മാത്രം! തുടക്കുന്നു… എന്റെ പേര് അബി. എനിക്ക് 22 വയസ്സ് ആയി.ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിപ്പാണ്. എന്റെ ഒരു മിഡ്‌ഡിലെ ക്ലാസ്സ്‌ ഫാമിലി […]

Continue reading