പാവം വിധവ [കാടൻ]

പാവം വിധവ Paavam Vidhava | Author : Kaadan   ഞാൻ സുഭദ്ര. 43 വയസ്സുള്ള വിധവയായ വീട്ടമ്മ. പാലക്കാട് ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് വീട്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാനും മകൾ ലക്ഷ്മിയും  ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ ദാക്ഷായണിയും ആണുള്ളത്. ലക്ഷ്മിക്ക് 18 വയസ്സ്. അവൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വില്ലജ് ഓഫിസിൽ ക്ലാർക്കിന്റെ ജോലിയാണ്. ഭർത്താവ് രമേശ്‌ മരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ കുടുംബം നോക്കിയത്. രമേശേട്ടൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് […]

Continue reading