ഫെമിനിസം [Jon snow]

ഫെമിനിസം Feminism | Author : Jon snow   ഫെമിനിസം എന്നതിനെ ഇന്ന് പലരും തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കളി കുറവായിരിക്കും. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ സച്ചിൻ. അമ്മയും അച്ഛനും എന്നേ സച്ചി എന്ന് വിളിക്കും. എന്റെ അനിയത്തി സ്വാതി പക്ഷെ എന്നേ സച്ചേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നെ. ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ […]

Continue reading

സ്നേഹ,പ്രിയ,പൂജ [John snow]

സ്നേഹ, പ്രിയ, പൂജ Sneha Priya Pooja | Author : John snow ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണ് ഈ കഥയിലെ നായികമാർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണ് ഈ കഥയിലെ നായകന്മാരും. കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ. പേടിക്കണ്ട കഞ്ചാവ് അടിച്ച് എഴുതി കൂട്ടുന്നതല്ലാ മൂന്ന് പേരും transg3nd3rs ആണ് അത്രേ ഒള്ളൂ. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കേണ്ടി വന്ന മൂന്ന് പാവം മനുഷ്യജീവികൾ.  പിന്നെ അതൊരു തൊഴിലായി മാറി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട […]

Continue reading