ജാനി – Based on a true story

ജാനി – Based on a true story Jaani Based On a True Story bY-സണ്ണികുട്ടൻ@kambimaman.net രാജു കയറിവന്നയുടനെ എന്നെനോക്കി സഹകരണ മനോഭാവം ഇല്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞ തുക കൊടുത്ത് ആട്ടിയിറക്കിവിടുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം അവനു നന്നായി അറിയാം… ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നാണു അവൻ നോക്കുന്നത്… ഞാൻ അവനെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോയി എടാ ഈ പെണ്ണ് എനിക്കറിയുന്നതാ.. ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ്… പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ ചെറ്റത്തരമില്ല… ആരുടെ […]

Continue reading