ചുരുളി [Innocent Human]

ചുരുളി Churuli | Author : Innocent Human   നല്ലൊരു തേപ്പ് കിട്ടി മൂഞ്ചി കുത്തി ഇരിക്കുന്ന സമയം. തേപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉഗ്രൻ തേപ്പ്. 6-7 കൊല്ലം തലേലും തറേലും വയ്ക്കാതെ കൊണ്ട് നടന്നവൾ, അനിയുടെ പെണ്ണെന്ന് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടവൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പുത്തൻപണക്കാരൻ ഗൾഫ്ക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി.. കാര്യം 6-7 വർഷത്തിനിടക്ക് പലയിടത്തും കൊണ്ട് പോയി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ ദേഹത്തുള്ള പുള്ളിയും കുത്തും വരെ അറിയാമെങ്കിലും തേപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ പല കഥകൾ […]

Continue reading