ആദ്യ രാത്രി [Pamman Junior]

ആദ്യ രാത്രി Aadya Raathri | Author : Pamman Junior   സാമാന്യം നല്ല സൌന്ദര്യം. ഒതുക്കമുള്ള ശരീരം. ഇരുപതിനടുത്ത് പ്രായം. അതായിരുന്നു സിത്താര.ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ കാവ്യ മാധവനെ പോലെ തോന്നിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കോളേജിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്ന സുന്ദരി കൂടിയായിരുന്നു അവള്‍. പക്ഷേ പുരുഷ സൌഹൃദത്തിലോ പ്രണയത്തിലോ ചെന്നു പെടാത്ത അവള്‍ സ്വല്പം നാണം കുണുങ്ങി കൂടിയായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ ഇന്നത്തെ ഏതു ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും സങ്കല്‍പ്പത്തിലെ ഭാവി വധു. നല്ല കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീരവും ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള […]

Continue reading