ബെംഗളൂരു ഡയറീസ് 5 [Trivikram]

ബെംഗളൂരു ഡയറീസ് 5 Bengaluru Diaries Part 5 | Author : Trivikram | Previous Part     കുറച്ചു തിരക്കിൽ ആയിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എഴുതാതിരുന്നത്. ഈ പാർട്ടിൽ അധികം കളി ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത പാർട്ടു വരും. അതിൽ ഉണ്ടാവും ! നമ്മൾ റാമ്പ് വോക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റൂമിൽ വന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സന്തോഷം. നിമിഷയുടേതൊഴികെ. ഞാൻ അപമാനിതനാവും എന്ന് കരുതിയാണ് ഇവൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷേ […]

Continue reading

ബെംഗളൂരു ഡയറീസ് 4 [Trivikram]

ബെംഗളൂരു ഡയറീസ് 3 Bengaluru Diaries Part 3 | Author : Trivikram | Previous Part   മാനക്കേട് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിന്നു. പറയാതെ ഒരു വിരൽ അനക്കിയാൽ പോലും നിമിഷ വഴക്കു പറയും എന്നൊരു ഉൾഭയം എന്റെയുള്ളിൽ കിടന്നു. അവളുടെ അടി പോലെ തന്നെ വഴക്കും എനിക്ക് ഭയം ആയിത്തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയായി നിന്നു. പൂജ പതിയെ വന്നു […]

Continue reading