എന്റെ ഇന്നലെകൾ [Exotic C]

എന്റെ ഇന്നലെകൾ Ente Ennalekal | Author : Exotic C   ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്. ഇരുനിറം 5.8 അടി ഉയരം. പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ വീട്ടിലും നാട്ടിലുമെല്ലാം ഹരിക്കുട്ടൻ എന്നു വിളിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഒരുപോലെ വികാരം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പ്രായാമോ നിറമോ ഒന്നും ഒരു തടസവുമല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു ബൈസെക്ഷ്വൽ കഥയാണ്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ […]

Continue reading