എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3 Ente Bhagyam Ente Jeevitham Part 3 bY സൂര്യ പ്രസാദ് ALL PART CLICK HERE അങ്ങിനെ ഡാഡി വിളിച്ചപ്പോൾ  അവൾ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നു. അവളോട് ഡാഡി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് അവള്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ അയാളും കഴിച്ചു. ‘ മോളു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാഡിയും നീയും താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട് വർഷങ്ങളായി. ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മള്ക്ക്‌ 2 പേർക്കും അറിയമെങ്കിലുo ഒന്നും തുറന്നു […]

Continue reading