ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ 1 [Pamman Junior]

ഉന്മാദത്തുമ്പികള്‍ സിനിമാറ്റിക് നോവല്‍ 1 UnmadaThumbikal Part 1 | Author : Pamman Junior   **സീന്‍ 1** പുഴക്കരഗ്രാമം (ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഷോട്ട്) നേരം വെളുത്തുവരുന്നതേയുള്ളു. (ഒരു പഴയ ഇല്ലത്തിന്റെ ലോംഗ് ഷോട്ട്) നീലമന ഇല്ലം. പായല്‍ പിടിച്ച മതിലില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേര്.   ഇല്ലത്തിന്റെ കുളക്കടവ്. കാവിനും ഇല്ലത്തിനും മധ്യത്തിലായാണ് കുളക്കടവ്. കടവിലെ വെള്ളം ഓളം വെട്ടുന്നു.   കല്‍പ്പടവില്‍ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണക്കൊലുസിട്ട കാല്‍പ്പാദം. (ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്) കല്‍പ്പാദങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്… കുളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് […]

Continue reading