അനുരാഗകരിക്കിൻവെള്ളം [JOE]

അനുരാഗ കരിക്കിൻവെള്ളം Anuraga Karikkin Vellam | Author : JOE   ഘു  ആളൊരു മുരടനാണ്.ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ താൻ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻവേണ്ടി മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു പോലീസുദ്യോഗം മേടിച്ചവൻ .എന്നാൽ ജോലി കിട്ടി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൾ  മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അയാൾക്കു നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു .അന്ന് മുതൽക്കേ ജീവിതം മടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് രഘുവിന് .  നന്ദിനിയെ മറന്നു മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളാൻ അവന് നീണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ  വേണ്ടി വന്നു .അങ്ങനെ തനി […]

Continue reading