ചൂളം വിളി -1-

ചൂളം വിളി-1 Choolam Vili Kambikatha First Part bY:Manavalan&Sons(MS)  www.kambimaman.net മകരമാസത്തിലെ കാറ്റുംകൊണ്ട്കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ മിട്ടായിതെരുവിലൂടെ കോഴിക്കോട്റയിൽവേസ്‌റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുക യാണ് ഞാൻ. കോഴിക്കോട് ക്കാരുടേതു മാത്രമല്ല നാനാദേശ, ഭാഷക്കാരുടെ പാദസ്പര്ശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മധുരിക്കുന്ന തെരുവ്‌ “മിട്ടായിതെരുവ്” റോഡിനു തിരുവശവും വസ്ത്രവ്യാപാര കടകളിൽനിന്നുംഫുട്പാത്തിലെ കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നും നിലക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ വിലപേശലിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ. അത്തറിന്റെമണംപരത്തി കടന്ന്പോകുന്ന തരുണീമണികൾ..അവരെയുംനോക്കിവെള്ളംഇറക്കി നിൽക്കുന്നഫ്രീക്കന്മാർ, ഇവരുടെഇടയിലൂടെ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന ഓട്ടോകളും ബൈക്കുകളുംഇവരെയുംകടന്നുഞാൻ റെയിൽവേ റോഡിൽ എത്തി. കോക്സിക്കോടിന്റെ പച്ചപട്ടുടുത്ത സിറ്റിബസ്സിന്റെപുറകിലൂടെ പുത്തേക്കു തുപ്പിയ പുകയുംകടന്നുഞാൻ […]

Continue reading