കഞ്ഞിവെയ്പ്പ് [TGA]

കഞ്ഞിവെയ്പ്പ് Kanjiveppu | Author : TGA നാശം ഇതു തീരുന്നില്ലല്ലോ… ലാപ്പെടുത്ത് തറയിലെറിഞ്ഞാലോ… എന്തു ചെയ്യാനാ…ഞാൻ തന്നെയെടുക്കണം. ഒരു മൈരനും ഒരു കുന്തവുമറിയില്ല…… തലപെരുക്കുന്നു….. ഒന്ന് മുഖം കഴുകാം. ഞാനെഴുന്നെറ്റ് വാഷ്റൂമിലെക്കു നടന്നു. എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുന്നു.രാഹലിൻറ്റെ മേശയിൽ മാത്രം വെട്ടമുണ്ട്.. മിന്നാമിനുങ്ങിൻറ്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം.അവൻ അകൌണ്ടൻറ്റാണ്… ഇതു വരെ പോയില്ലെ!. എൻറ്റെ കീഴിലും ഒണ്ട് കൊറെ കെഴങ്ങമാര്, ആറെന്നടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭൂമി പിളർന്ന് താഴെക്കു ഗമിക്കും.പിന്നെ മഷിയിട്ടു നോക്കിയാ പോലും കാണില്ല. ഞാനവൻറ്റെ അടുത്തെക്കു നടന്നു. […]

Continue reading

കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത് [TGA]

കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത് Kanjiveezthu | Author : TGA കാണെ കാണെ സൂര്യൻ പതിയെ താഴത്തെക്കിറങ്ങിയിറങ്ങി. ഒരു ദിവസം കൂടി രാത്രി വിഴുങ്ങുകയാണ്. ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഓരോരുത്തരായി സ്ഥലം കാലിയാക്കുന്നു. എനികെന്തോ വല്ലാത്ത മടി. പെണ്ണില്ല, പെടക്കോഴിയില്ല, പറന്നു നടക്കാൻ പാകത്തിന് ചങ്കുകളുമില്ല, ഒരു ഒറ്റയാൻ, സമയത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നു കേറിയിട്ട് എന്തു കോണക്കാൻ..?? വീണിടം വീഷ്ണു ലോകം. കുറച്ചു നേരം കൂടിയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ചുമ്മയിരിക്കാൻ ഒരു രസമാണ്. പ്രിൻറ്ററിൽ നിന്നോരു പേപ്പർ എടുത്ത് പ്ലെയിൻ […]

Continue reading

രണ്ടു ചെറു കഥകൾ [പൂവൻകോഴി]

രണ്ടു ചെറു കഥകൾ Randu Cherukadhakal | Author : PoovanKozhi   രണ്ടു ചെറുകഥകൾ ആണ്. സെക്‌സ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല. എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കമ്പിയായി. താത്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കേണ്ട. കൂടുതൽ പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കാവ്യനീതി കാളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദം കേട്ട് ദീപ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് മഴയിൽ കുതിർന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. എവിടെയോ കണ്ട മുഖ പരിചയം. പക്ഷെ ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല. അമ്മാ, പശിക്കുത്. സാപ്പിടറത്തുക്ക് ഏതാവത് കൊടുങ്കോ. നിനക്ക് […]

Continue reading

എഴുതപ്പെടാത്ത കഥകൾ [മന്ദന്‍ രാജാ]

എഴുതപ്പെടാത്ത കഥകൾ Ezhuthapedatha kadhakal | Author : Manthan Raja   “””” bntÅt¨«m….H^p hvt{Xm§v…”””” Ajp¡v bnXn¨ kmgv tdhnWnt`¡v d¡än NnX¶ In^«]n skÅsfXp¯p fpOw NjpNn A]mÄ b_ªt¸mÄ Wm^m]\bnÅ N®mXn H¶v NqXn fq¡n³ Sp¼t¯¡n_¡nsk¨p hq£n¨p tWm¡n. “””” b©m^ CXt\m?”””” fn¡kÀ¡pw gpPÀ B]Sv sNm*mkpw SmXn tfl]n fm{Sw AknXknsX W^¨n^n¡p¶ A]msa tWm¡n bntŨ³ A§sW tImUn¨Sv.. “””” gpPÀ CÃ… bs£ fVp^w […]

Continue reading

പൂതന [Mango]

പൂതന Poothana bY Mango   A½¨n]ms\ hSyw, Cu NT Fsâ ]TmÀ° KoknS¯n hwekn¨SÃ. C§sW H^p WmXpfnÃ, kyànNapw Cà , Mm³ tbm`pw CÃ. cpÄ Nů^w B\v. ASp sNm*v CSpw tImUn¨v Fsâ ko«nt`s¡m¶pw k^^pSv. NT SpX§mw….. Wm«n FWns¡m^p NÅskXn shä¸p*v. sIss¶ C Wn¶pw `oknWv Wm«n F¯pt¼mÄ Fsâ sf]n³ b^nbmXn AkapsX bqän bm`p Nm¨Â B\v. sb®nsâ tb^v hpWnS, […]

Continue reading

അവസാന രാത്രികളിൽ

അവസാന രാത്രികളിൽ AVASAN RATHRIKALIL BY James Moriarty അ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാനും അവളും മാത്രം .അവളുടെ അ ഉണ്ട കണ്ണുകള് കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു നോട്ടം .ആ നോട്ടം എൻടെ കുട്ടനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു .ഞാൻ അവളെ നന്നായി ഒന്ന് നോക്കി .ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ മുടിയിലും, നെറ്റിയിലും,ചുണ്ടിലും ,വയറിലും നിൽക്കുന്ന വെള്ള തുള്ളികൾ വജ്രം പോലെ തിളങ്ങി .അവളുടെ ചുണ്ടത്തു ഇരുന്ന ഒരു തുള്ളി അവിടെ നിന്ന് അവളുടെ ബ്ലൗസിനുള്ളിലോട്ട് പോയ് .അവളുടെ നെറ്റിയിലെ കുഗുമ്മം […]

Continue reading

ചെറുകഥകള്‍ VOL 1 [ Naziya VT – Nightwave – Ismail ]

പ്രിയരേ കംബികുട്ടനില്‍ വന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരം നിങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാര്‍ കഥകള്‍ വലുതായി എഴുതുവാന്‍ ഇത് ഒരു പ്രചോദനം ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചാലും ഈ മൂന്നു കഥകള്‍ ……. എന്‍റെ അനിയന്‍ കുട്ടന്‍  ENTE ANIYAN KUTTAN BY NAZIYA .VT ചെറുകഥ – 1 Fsâ tb^v AMvKW. tNmjnt¡mXns` H^p {Pmfo\{btUl¯m\v Fsâ koXv. ko«n MmWpw A½]pw AWn]Wpfm\v DÅSv, Aѳ PÄcn`m\v. Mm³ H^p Zn{Pn […]

Continue reading

പേയിങ് ഗെസ്റ്റ് വീട്ടിലെ ചേച്ചി

പേയിങ് ഗെസ്റ്റ് വീട്ടിലെ ചേച്ചി PAYING GUEST VEETTILE CHECHI AUTHOR : SHYAM സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ പേര് ശ്യം, ബാംഗ്ലൂരിൽ നഴ്സ് അയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞാൻ പയിംഗ് ഗെസ്റ്റ് ആയി താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുമായി ഉണ്ടായ അനുഭവം അണ് ഇതു. ചേച്ചിക്ക് ഒരു 42 വയസ്സ് ഉണ്ട്, ഇരു നിറം. എന്നാലും സുന്ദരി അണ്. ഭർത്താവും ഒരു മകനും […]

Continue reading

രമ്യയും ഡോക്ടറും

രമ്യയും ഡോക്ടറും BY PASHANAM SHAJI എന്റെ പേര് രമ്യ. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് എന്റെ വയറിന് അടിവശത്തായി ചെറിയ ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. കുറെ ദിവസം വേദന തുടർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനു ശേഷം വീട്ടിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിന് അടുത്ത തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. […]

Continue reading

എന്‍റെ രതി അനുഭവങ്ങൾ-യഥാർത്ഥ കഥ-1

എന്‍റെ രതി അനുഭവങ്ങൾ-യഥാർത്ഥ കഥ-1 ente rathi anubhavangal yadhardha kadha 1 BY മുജീബ് (പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രചോദനം ആകാന്‍ കമ്പികുട്ടന്‍ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഈ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ചെറിയ ഇടവേളകളില്‍) ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാ ണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ,ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിയാറു വയസ്സ് ഞാൻ എം ബി എ വരെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു , ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ യഥാർത്ഥ അനുഭവ കഥകൾ […]

Continue reading