ഭർത്താവ് അറിയാതെ 2 [NB]

ഭർത്താവ് അറിയാതെ 2 Bharthavariyaathe Part 2  | Author : NaughtyBoy | Previous Part   പ്രിയ വായനക്കാരെ കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഇഷ്ടപെട്ടെന് കരുതുന്നു തുടർന്നു വായിക്കുക…… അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നു രാഘവൻ മാമൻ ഗൾഫിൽ കാല് കുത്തുന്ന ദിനം, ഞാനും രാജീവേട്ടനും കൂടി എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മാമനെ ഒന്നു കുപ്പിയിൽഅകാൻ താനെ ആയിരുന്നു എന്റെ തീരുമാനം. ഞാൻ ഒരു പിങ്ക് ചുരിദാർ നീല ലെഗ്ഗിൻസ് ഇട്ടു ഞങ്ങൾ ഒരു […]

Continue reading