എന്‍റെ മെഡിസിന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം 2

എന്‍റെ മെഡിസിന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം 2 Ente Medicine Vidyabhyasam Part 2 bY Raphel | Previous parts   കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിനു കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു നന്ദി .ഈ ഭാഗത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത നിലവാരം പുലർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആദ്യ ബാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ബാഗം വായിക്കുക. ഞാൻ സംഭവത്തിലേയ്ക്കു കടക്കട്ടെ ..അങ്ങനെ നിഖിൽ അറിയാതെയുള്ള ഞങളുടെ തട്ടലും മുട്ടലും പിടിവലിയും മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഫോണിൽ whatsap മെസ്സേജിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ്‌ ഞാൻ […]

Continue reading