മനസിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2

എന്റെ ആദ്യ കഥയായ മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ വിധ സ്വീകരണത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ എന്റെ കഥാവിവരണത്തിൽ ഉള്ള കുറവുകൾ പറഞ്ഞു മികച്ച കഥകൾ എഴുതുവാൻ എന്നെ ഇനിയും സഹായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ………….. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചന്തുക്കുട്ടി മനസിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം 2 Manassinte Chanchattam Part 2 bY CHANTHUKUTTY വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോൺ നിർത്താതെ അടിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഷബ്‌ന മുറ്റത്തു നിന്നും വീട്ടിലേക്കു കയറിയത്. എന്നാൽ ഫോണിന്റെ അടുത്തു എത്തിയപ്പോളേക്കും അത് […]

Continue reading