അമ്മ ഭാര്യയായപ്പോൾ [chandhu]

അമ്മ ഭാര്യയായപ്പോൾ Amma Bharyayayappol | Author : Chandhu ഇത് നടന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പോഴും ഇടക്കൊക്കെ നടക്കുന്നതും ഉണ്ട് . ആദ്യം കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാം , അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടൻ അനിയൻ ഞാനും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം, ഏട്ടന്റെ കല്യാണശേഷം ഏട്ടൻ വേറെ വീടുവെച്ചു പോയി . മൂന്നു വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം എന്റെ കല്ല്യാണവും കഴിഞ്ഞു , ഞങ്ങളുടെ പേര് പരിചയപ്പെടുത്താം . അച്ഛൻ സുഖുമാരാൻ അമ്മ കാർത്യായനി . എന്റെ പേര് പ്രവീൺ വീട്ടിൽ […]

Continue reading