കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 [Beeman]

കുഞ്ഞമ്മയുമായി 2 Kunjammayumaayi Part 2 | Author : Beeman [ Previous Part ]   ഇതിലും പല ആഭാകതകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം… പലതെറ്റും ഉണ്ടാവും എന്നാലും മനസിലുള്ള കത ഇവിടെ എഴുതി ഇടണം എന്നു തോന്നി അതുകൊണ്ട് എഴുതിയതാ…… എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു…… കാരണം ഞൻ ആശിച്ചത് നേടി….. ആരെയും പേടിക്കാതെ ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയായ കുഞ്ഞമ്മയെ കളിക്കാം…. കൊച്ചാപ്പാന്റെ ന് ശല്യം ഞങ്ങള്ക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയുമായി [Beeman]

കുഞ്ഞമ്മയുമായി Kunjammayumaayi | Author : Beeman   ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ ആദ്യമായി കതയെഴുതുന്ന ഒരാൾ ആണ്. ഈ കഥയിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഇണ്ടാവും……. മനസ്സിൽ വന്ന thought ഒന്നെഴുതി നോക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയതാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടപെടണമെന്നില്ല…. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ…. ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ഇതിന്റെ ബാക്കികൂടി മനസ്സിൽ ഇണ്ട് അതുകൂഡി ഞാൻ എഴുയിടും…… എന്ന ഞാൻ എന്റെ കതയെഴുവാന്നെ………… .. കുറെ നേരത്തെ ചീത്ത വിളിക്കു ശേഷം ഞാൻ […]

Continue reading