അമ്മുവും അമ്മയും [അമ്മു]

അമ്മുവും അമ്മയും Ammuvum Ammayum | Author : Ammu   ഈ സ്റ്റോറി പണ്ട് രണ്ടു കഥകൾ ആയി ഇട്ടിരുന്നു ,ഇപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വരുത്തി ഫുൾ വേർഷൻ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു !!! ഞാൻ അമ്മു. എന്റെ ജീവിതം വർണശബളം ആയ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യം ആണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ കാണും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പ്രായം അറിയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് നല്ല കടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.ഇപ്പോൾ ഞാൻ 34 വയസുള്ള ഒരു വിവാഹിത […]

Continue reading