അപ്പുവിന്റെ അമ്മ

അപ്പുവിന്റെ അമ്മ Appuvinte Amma | Author : Ajith ഡാ അപ്പു നീ ഇത് വരെ എണീറ്റില്ലേ… പതിവ് പോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ വിളികേട്ട് ഞാൻ ഉണർന്നു അമ്മ :ഡാ നേരം ഒരുപാട് ആയി എണീക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന് കുമാരൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് പോകണം… പിന്നെ ആഹാരം എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോണം പിന്നെ അച്ഛന് എടുത്ത് കൊടുക്കണം മറക്കാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എപ്പോളും… […]

Continue reading