ആദ്യത്തെ കുണ്ടിപ്പണി

ആദ്യത്തെ കുണ്ടിപ്പണി aadyathe kundipani kambikatha bY:KaNaN ഇത് എന്റെഅനുഭവകഥ. എനിക്കിപ്പോൾ വയസ് 40 .എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു സ്ട്രീകളു മായെ സംഭോഗത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു.ഒന്ന് എന്റെ ഭാര്യ.മറ്റേത് എന്റെ എത്തിയമ്മ.ഇടതിയമ്മക്ക് എന്നേക്കാൾ നാലു വയസ്സ് കൂടും.ഏട്ടൻ ഒരു കർക്കശക്കാരനും അരസികനുമായിരുന്നു.അങ്ങിനെയാണ് ഇടതിയമ്മ ഞാനുമായി അടുത്ത ത് .ആ അടുപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക് വഴിതെളിച്ചു.രണ്ടു മക്കളാണ് ഇടതിയമ്മക്ക്.അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്റേതാണ്.എനിക്ക് 22 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ബന്ധം.എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് തുടർന്ന്.ഏ ടതിയമ്മ സുന്ദരിയായിരുന്നു.തള്ളി നിൽക്കുന്ന […]

Continue reading