മുല്ലപ്പൂ മണമുള്ള രാപ്പകലുകൾ [ആദിത്യൻ]

മുല്ലപ്പൂ മണമുള്ള രാപ്പകലുകൾ Mullappo Manamulla Raappakalukal | Author : Aadithyan   എൻറെ ക്വീൻ സൈസ് ബെഡിന്റെ ഇടത് വശത്തു മലർന്ന് കിടന്ന് ഞാൻ സീലിങ്ങിൽ കറങ്ങി കൊണ്ടിരുന്ന ഫാനിലേക്ക് നോക്കി കിടന്നു. “സൊ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഏൻഡ്, അല്ലെ?” ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കികൊണ്ട്‌ തന്നെ അവളോട് ചോദിച്ചു. എന്റെ വലത് വശത്തായി പൂർണ്ണ നഗ്നയായി കിടന്നിരുന്ന മീര വശം തിരിഞ്ഞു തലക്ക് കൈ കൊടുത്തു് എന്നെ […]

Continue reading

അഞ്ജലി 2

അഞ്ജലി 2 Anjali Part 2 bY Aadithyam | Previous Parts CSv H^p Nw¹oäv scängv NT B\v . ASv fWÊn`m¡n scängv Cãw DÅkÀ fm{Sw km]n¡pN . Cãw BNm¯kÀ £fn¡pN…….. bntä¶v ^mkns` N®v Sp_¶t¸mÄ Nm\p¶Sv Nfnjv¶p NnX¶p D_§p¶ AMvK`n s] B\v . AkapsX k`n] Np*n N*t¸mÄ fq{S N¼n]n Wn¶n^p¶ A]mapsX Np«³ ko*pw NnX¶p kn_¡m³ SpX§n . A]mÄ […]

Continue reading

അഞ്ജലി

        അഞ്ജലി Anjali Fetish Story BY ആദിത്യന്‍ ഫോൺ ബെൽ  അടിക്കുന്നത്  കേട്ടിട്ടാണ്  സുരേഷ്  മേനോൻ  എഴുന്നേൽക്കുന്നത് , വലിയ ഒരു ബിസിനസ്  സാമ്രാജ്യത്തിനു  ഉടമ  ആണ്  അയാൾ ,ഇഷ്ടം  പൊലെ ക്യാഷ് ഉണ്ട്‌. പെണ്ണ്  ആണ്  വീക്നെസ്‌ , ഫെറ്റിഷ്  കാര്യങ്ങളിൽ  ആണ് താല്പര്യം . ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന  പെണ്ണിന്റെ  അടുത്ത്  എന്തും ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക്‌  ഒരു  മടിയും  ഇല്ലാ . ആരാണാവോ  ഈ നെരം വെളുത്തപ്പോൾ  തന്നെ, പ്രാകി […]

Continue reading