അഥീന ടൈഫൻ അമർ ചിത്രകഥ [3D] [MDV]

അഥീന ടൈഫൻ അമർ ചിത്രകഥ Ahteena Taifan Amar Chithrakadha | Author : MDV   രതിയുടെയും സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പുരാതന ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ അഥീനയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി 𝓜 𝓓 𝓥 പറയാൻ പോകുന്നത്. ……………………………………………………………. കാറ്റുള്ള ഒരു വേനൽക്കാല ദിനമായിരുന്നു അന്ന്, വെളുത്ത മേഘങ്ങൾ ഇളം ചൂടേറ്റു കൊണ്ട് ആകാശത്തുടനീളം വേഗത്തിൽ ചിതറി കിടന്നു. അഥീന തന്റെ ചിറകുകൾ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശം മുട്ടെ വളർന്നിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു. തന്റെ പിതാവായ […]

Continue reading