മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 15 [Chithra Lekha]

മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 15 Meerayude Randam Bharthavu Part 15 | Author : Chithra Lekha [Previous Part] [ www.kambistories.com ]   തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഭർത്താവ് തന്നെ പൂർണ നഗ്നയാക്കി നിർത്തി കൊണ്ട്  പരിശോധിക്കുന്നത് അവൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..   വെറുതെ അതെല്ലാം ചോദിക്കാതെ വാക്ക് കൊണ്ടും പ്രവർത്തി കൊണ്ടും സുഖിപ്പിച്ചും ഇടക്ക് അതിഷേപിക്കുക കൂടി ആയപ്പോൾ അവൾക്കതൊരു പുതിയ അനുഭവം ആയിരുന്നു… വിശ്വൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയും തെറി […]

Continue reading