കിസ്മത്ത് ഭാഗം 1 [MR. കിംഗ് ലയർ]

കിസ്മത് 1 Kismath Part 1 | Author : Mr. King liar   ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹ ത്തിനേക്കാൾ ഏറെ സങ്കടം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സങ്കടം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു കൂട്ട് ഉണ്ട്….. എന്നും എന്റെ നന്മകൾ മാത്രം കണ്ടത്തുന്ന എന്റെ നല്ല പാതിക്ക് ഒരായിരം സ്നേഹാശംസകൾ.. സമർപ്പണം, എന്റെ പ്രിയ ഗുരുക്കന്മാർ ആയി രാജാ സാർ, സ്മിതമ്മ, ഋഷി ഗുരു, ജോക്കുട്ടൻ, ആൽബിച്ചായൻ, സിമോണ,കിച്ചു, അഖി പിന്നെ എന്റെ […]

Continue reading