സുധാ മനോഹർ [Thunderbull]

സുധാ മനോഹർ Sudha Manohar | Author : Thunderbull   എൻ്റെ പേര് ജിത്തിൻ ഞാൻ പാലക്കാട് അന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സെക്സ് അനുഭവം എന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ അണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു mnc കമ്പനിയിൽ സോഫ്ട്‌വെയർ എൻജിനീയറായി ജോലി നോക്കുന്നു കൊറോണ ഓക്കേ അയൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു വർക് അറ്റ് ഹോം എൻറെ വീടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാ അപ്പൻ അമ്മ പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ അപ്പൻ […]

Continue reading