?നിഷിദ്ധപ്രണയം?2 [സഞ്ജു ദേവ്]

നിഷിദ്ധപ്രണയം 2 Nishidha Pranayam Part 2 | Author : Sanju Dev | Previous Part   ഗൾഫിലെ ബിസിനെസ്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിനാട്ടിലേക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മധുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേഒരു ചിന്തയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇനിയുള്ള കാലം കുടുംബതൊടു കൂടി ജീവിക്കണം . ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണു മധു ഇപ്പോൾനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് അന്നനുവിനു പ്രായം പത്ത് കുടുംബതോടെയുള്ള ജീവിതം മധു ശെരിക്കും എൻജോയ്ചെയ്‍തു. ഇടക്കു പല ബിസിനസ്കളും ട്രൈചെയ്തു നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നുംഅങ്ങോട്ട്ശെരിയായില്ല . അങ്ങിനെ […]

Continue reading

?നിഷിദ്ധപ്രണയം? [സഞ്ജു ദേവ്]

നിഷിദ്ധപ്രണയം Nishidha Pranayam | Author : Sanju Dev   ഓഫിസിൽ ചെറിയതിരക്കിലായിരുന്നു മധു . വല്ല്യമോശമല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനെസ്സ്ആണു. ഓർഡർഅനുസരിച്ചു യൂണിഫോമുകൾ തയ്ച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയകമ്പനി. മധുപ്രായം 45. ഭാര്യ രാധ 40, രണ്ടു സന്തതികൾ . മൂത്തതു മകൾ  അനുഎന്നു വിളിക്കുന്ന അനഖ, ഇപ്പോൾപ്രായം 18 ഡിഗ്രിഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നു.. ഇളയത്‌ മകൻ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സച്ചിൻ  8വയസ്സ് , മധു മുൻപ് ഗള്ഫിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് […]

Continue reading