ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ [ഷാനു]

ഒരു സുന്ദര രാത്രിയിൽ Oru Sundara Raathriyil | Author : Shanu ഞാൻ ഷിഹാബ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ആണ് സ്ഥലം 27 വയസ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു   എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അജ്മലിന്റെ കല്യാണത്തിനു പോയതാണു ഞാൻ റിസെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് 7 മണിക് ചെന്നു ഒരു 9 മണിക് തിരിച്ചു പോരാം എന്നു കരുതിയതാണു പോയത്. തൃപ്രയാർ ആണ് അജ്മലിന്റെവീട് കല്യാണം ഞായറാഴ്ച്ച ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നേരെ കൊച്ചിയിലെ […]

Continue reading