കളിത്തോഴി 3 [ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ ]

കളിത്തോഴി 3 Kalithozhi Part 3 രചന : ശ്രീലക്ഷ്മി നായർ PREVIOUSE PART    ഷവറിന്റെ കീഴിൽ കുറെ നേരം ഞാൻ നിന്നു.കുറ്റബോധത്താൽ ഞാൻ നീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ നീറ്റൽ അല്പം ശമിപ്പിക്കാൻ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര ജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാലും മത്തായിച്ചൻ എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച അഴുക്കുകൾ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അയാളുടെ മൂത്രം വിയർപ് ശുക്ലം തുപ്പൽ എല്ലാം വീണ ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണു ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കുറച് സമയം അങ്ങനെ […]

Continue reading