സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 3 [ശ്യാമ]

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 3 Sir Sib Ettittilla Part 3 | Author : Shyama [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ആദ്യമേ    എന്റെ   പ്രിയ വായനക്കാരോട്    ക്ഷമ   ചോദിക്കുകയാണ്.., വൈകിയതിൽ… മനഃപൂർവം    അല്ല.. ഹസ്സുമൊത്തു    ബൈക്കിൽ   പോയപ്പോൾ    പട്ടി  കുറുക്കിന്  ചാടി…. ഒരു  അപകടം.. ഹസ്സിന്   നിസ്സാര പരിക്ക്  മാത്രം.. എന്റെ  കയ്യാണെങ്കിൽ രണ്ടും   ചരലിൽ    ഉരഞ്ഞു   കെട്ടി വച്ചു… […]

Continue reading

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 2 [ശ്യാമ]

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല 2 Sir Sib Ettittilla Part 2 | Author : Shyama [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   ആ   സ്ഥാപനത്തിൽ  ഏറ്റവും  ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്   തന്നെ   ആവണം   എന്ന  നിർബന്ധം      ഉള്ളത്  പോലെയാണ്     സൂസന്റെ   ഒരുക്കം… പൊക്കിളിൽ   നിന്നും   കൃത്യം  രണ്ട്  ഇഞ്ച്   താഴ്ത്തിയാണ്     സൂസൻ    സാരി  ഉടുക്കുക… പൊക്കിളിൽ   നിന്നും   നന്നായി   താഴ്ത്തി  സാരി  ഉടുക്കുന്ന   കാര്യം വന്നപ്പോൾ  […]

Continue reading

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല [ശ്യാമ]

സാറ്…. സിബ്ബ്… ഇട്ടില്ല Sir Sib Ettittilla | Author : Shyama   സൂസൻ    ഏറെ    നേരായി              ബാത്‌റൂമിൽ    ആണ്.. ഇത്  ഇപ്പോൾ   എത്ര   സമയം   എടുത്താലും   ആർക്കും   ചേതമില്ല… കോളേജ്   ഹോസ്റ്റലിൽ   ആയിരിക്കുമ്പോൾ    സ്വസ്ഥമായി    ഒന്നിനോ              രണ്ടിനോ   പോവാൻ    കഴിയില്ല… അപ്പോ   തുടങ്ങും,  കതകിന്    തട്ടാൻ.. ” […]

Continue reading