ശുദ്ധി കലശം [Renjith]

ശുദ്ധികലശം Sudhikalasham | Author : Renjith എൻ്റെ പേര് ശ്രീഹരി. എറണംകുളം ആണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ നിങ്ങള് കേട്ട് മടുത്ത ഒരുപാട് കഥകളിലെ ഒരു വിഷയം ആവം.. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നടന്ന സംഭവം ആണ്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എഴുതാൻ കാരണം. ഞാൻ dgree പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്.എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് ഉള്ളത്. അമ്മയുടെ പേര് […]

Continue reading