അനിയത്തിയുമായുള്ള സുഖം

അനിയത്തിയുമായുള്ള സുഖം By: Sasi Kuttan എന്റെ പേര് ശരത് യഥാർത്ഥ പേര് അല്ല കേട്ടോ. എന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നെടുമങ്ങാട്ടാണ്. എനിക്ക് കഥ എഴുതി ശീലം ഇല്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയുമായുള്ള കളിയെക്കുറിച്ചാണ്.. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി.അച്ഛൻ Gulf ൽ ആണ് അമ്മ ഹൗസ് wife അനിയത്തി degree 1st year. എനിക്ക് 24 വയസ്സായി ജോലി ഒന്നും ആയില്ല കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് […]

Continue reading