വീട്ടിലെ കളി 1

വീട്ടിലെ കളി 1 By:ജോൺ എന്റെ പേര് ജോണി 23 വയസ് . ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ്. വീട്ടിൽ ഞാനും മമ്മി ആൻസി 35 വയസ് പപ്പ ജോൺ 40 വയസ്.പപ്പ ഗൾഫിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.അന്നൊരു ദിവസം സ്കൂളിൽ സമരമായിരുന്നു .അന്ന് പപ്പ ലീവിന് വീട്ടിലുണ്ട് . സ്കൂൾ വിട്ട് 11 മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തി പപ്പയുടെ ബൈക്ക് വീടിന് മുന്നിലില്ല. ഞാൻ വീടിന്റെ അകത്ത്  കയറി മമ്മി കിച്ചണിലാണ് ഞാൻ മുകൾ നിലയിലെ […]

Continue reading