പാലാന്റിയുടെ പാലിന്റെ രുചി 2 [വിമതൻ]

പാലാന്റിയുടെ പാലിന്റെ രുചി 2 Palantiyude Palinte Ruchi Part 2 | Author : Vimathan [ Previous Part ]   എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് 3 ലക്ഷത്തിനടുത് വ്യൂസ് ലഭിച്ചു . കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്‌ ചൈയ്യണെ. അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ അറിയിക്കുമല്ലോ. എന്നാലല്ലേ അടുത്ത ഭാഗം എഴുതാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ … ——– ———— ——— ———- ——– 8 മണി കഴിഞ്ഞു മറ്റു […]

Continue reading

പാലാന്റിയുടെ പാലിന്റെ രുചി [വിമതൻ]

പാലാന്റിയുടെ പാലിന്റെ രുചി Palantiyude Palinte Ruchi | Author : Vimathan ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഥയാണ് ആദ്യ കഥ രാധാമാധവം…  അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആണ് ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിചതാണ്. ആ സുഹൃത്തിനെ കഴിഞ്ഞ. ദിവസം കണ്ടതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആണ് ഈ കഥ പെട്ടന്ന് എഴുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ. ————-    ————    —————  —————–  ——– ‘മോനെ എടാ എഴുന്നേൽക്ക്…….’ അമ്മച്ചിയുടെ വിളി […]

Continue reading