ഒരു മൂന്നാർ യാത്ര [വികടകവി]

ഒരു മൂന്നാർ യാത്ര Oru Moonnar Yaathra | Author : VikadaKavi   “എന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇ കഥ എഴുതുന്നത് എഴുതി തീരുമ്പോൾ എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും ആരും അതികമൊന്നും പ്രേതീക്ഷിക്കരുത്” ചെറിയ അക്ഷരതെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക   എന്റെ പേര് ആൽബിൻ എബ്രഹാം മാത്യു എന്നാണ് എല്ലാരും എന്നെ ആൽബി എന്നു വിളിക്കും പാലായിലെ ഒരു പേരുകേട്ട കുടുബത്തിലെ ആൺതരി. എല്ലാരും പറയുന്നപോലെ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വത്ത്‌ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ […]

Continue reading

അയല്‍പ്പക്കം [വികടകവി]

അയല്‍പ്പക്കം Ayalpakkam | Author : Vikadakavi   (ഇ കഥ തീർത്തും എന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക) (ഇ കഥ ഞാൻ അൻസിയക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു) ഒരു ഗ്രാമപ്രേദേശത്തെ രണ്ട് അയല്പക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണിത് വളരെ ആഴത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റ കഥ. ഞാനാണ് കഥാനായകൻ നന്തു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥം ഊരുതെണ്ടൽ. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും അനിയത്തിയും താമസം. കുടുബത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയ അച്ഛൻ അങ്ങ് […]

Continue reading