രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 [Smitha]

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 6 Raji Raathrikalude Rajakumaari 6 bY Smitha | PREVIOUS PART വാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നയാളെക്കണ്ട് രാജിയുടെ കണ്ണുകളില്‍ ഭയമിരമ്പി. “അമ്മ!!” അവളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ അറിയാതെ വിടര്‍ന്നു. വാതില്‍ക്കല്‍ നിന്ന്‍ പത്മിനി അവരെ ഇരുവരെയും ഗൌരവത്തില്‍ നോക്കി. “ചേച്ചി..” മഹേഷ്‌ മുമ്പോട്ട്‌ വന്നു. “രാജി തെറ്റ്കാരിയല്ല..ഞാനാ…ഞാനാ രാജിയെ ബലമായി….” “ഹും!” അവര്‍ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു. “നീ ബലമായി പിടിച്ചു ചെയ്തത് കൊണ്ടാരിക്കും അവക്കടെ കൈ ഇപ്പഴും പുന്നാരിച്ച് നിന്‍റെ തോളേല്‍ ഇരിക്കുന്നത്; അല്ലേടാ,” പിമ്പില്‍ […]

Continue reading

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല 5 [SMiTHA]

നിലാവിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയ ഇസബെല്ല 5 NILAVILEKKIRANGIPPOYA ISABELLA PART 5 BY SMiTHA | Previous Parts “”K]sâ {blvWsf´mXm?”” B`ohv dmktWmXv tImUn¨p. “”B`oth, AsSm^p NT]m\v–. hdvssXän H¶pfnà . sbs«¶v- tNÄ¡pt¼mÄ Uin¡nÃ…”” “”Ìoc³ hmt_,”” tKm ImXns]jpt¶äp. “”Wn§sa Mm³ hmt_ F¶v- knan¡p¶Sv Wn§Ä N`NväÀ B]Sv sNmt*m sF Kn B]SpsNmt*m H¶pkÃ. ]q BÀ F fmÌÀ ss_äÀ. tdm¯v– C³ sf]n³ hv{Xow B³Zv C³ N¼n …B H^p dipfmWw […]

Continue reading

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍ മുംബൈ 7

ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിംഗ് ഇന്‍ മുംബൈ 7 Fashion Designing in Mumbai Part 6 bY അനികുട്ടന്‍ | Previous Parts   മാടം കട്ടിലില്‍ കമഴ്ന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഞാന്‍ അവരുടെ പുറത്തു എന്റെ സകല ഭാരങ്ങളും താങ്ങി കിടന്നു അടിച്ചു. അവര്‍ കൈകള്‍ കുത്തി ഒന്ന് ഇളകാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചില്ല. അവരുടെ വയറ്റില്‍ ഇറുകെ പുണര്‍ന്നു അങ്ങനെ കിടന്നു അരക്കെട്ടിളക്കാന്‍ എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി. ഒന്നാമത് ആദ്യമായിട്ടാ ഒരുത്തിയെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ […]

Continue reading