🌷വാപ്പാന്റെ ദുഃഖവും ഷംനയുടെ സ്വപ്നവും🌷 [ലൂസിഫർ]

🌷വാപ്പാന്റെ ദുഃഖവും ഷംനയുടെ സ്വപ്നവും🌷 Vappante Dukhavum Shamnayude Swapnavum | Author : Lucipher   ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ്റ് കഥയാണ്. ചെലോര് വായിക്കും. ചെലോര് വായിക്കൂല. എങ്ങനായാലും ഞമ്മക്കൊരു കൊയപ്പോല്ല്യ. -ലൂസിഫർ   “ഉമ്മാ.. ഫോൺ ബെല്ലടിക്കണ്.. ഇക്കയാണെന്നാ തോന്നണേ.” ഷംനയുടെ ശബ്ദം അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ്. ഈ പെണ്ണിന് അതൊന്ന് എടുത്ത് സംസാരിച്ചു കൂടെ.? അയലിൽ തുണി വിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ജമീല അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. പെണ്ണ് രാവിലെ ബാക്കി വന്ന ഇറച്ചിയും പത്തിരിയും […]

Continue reading

💥റസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം 2💥 [ലൂസിഫർ]

റസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം 2 Razakkinte Ethihaasam Part 2 | Author : Lucipher 🎇✨💥💥💥Previous Part💥💥💥✨🎇 കുഞ്ഞിന്റെ നിലവിളി സഡൻബ്രേക്കിട്ടതുപോലെ നിന്നു. ങും..കേറേണ്ടത് വായിലേക്ക് കേറി. പൊന്നൂസിപ്പൊ ചപ്പി ചപ്പി കുടിക്കുന്നുണ്ടാകും. മൂത്രമൊഴിക്കുക, മുലകുടിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് പെണ്ണിന് പണി. ചിരിച്ചുംകൊണ്ടവൻ മുഖം കഴുകാനായി അടുക്കള വശത്തുള്ള പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് നടന്നു. “ഇത്ത എപ്പൊഴാണുമ്മാ വന്നത്.?” ഉമ്മ അമ്മിക്കല്ലിൽ തേങ്ങയരക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മ എന്തിനും ഏതിനും അമ്മിക്കല്ലിനേയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. മിക്സിയിൽ അരച്ചാൽ ഒന്നിനും […]

Continue reading

💥റസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം💥 [ലൂസിഫർ]

പരിധികളും അതിർ വരമ്പുകളുമില്ലാത്ത നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങളുടെ ആഴക്കടലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കഥ വായിച്ച് നിങ്ങളെനിക്ക് ലൈക്ക്, കമന്റ്, എന്നിവ നൽകണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല. കാരണം, കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് എന്റെയൊരു പഴയ കഥ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ, വായിച്ചവർ തന്നെ അത് വീണ്ടും വായിച്ചതായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ വലിയ അംഗീകാരമൊന്നും ഇനി നിങ്ങളെനിക്ക് നൽകാനില്ല.! ഇനിയുള്ള എന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്നെ ഞാനാക്കിയ നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയാണ്. ഒരാളെ വളർത്താനും തളർത്താനും നിങ്ങളേക്കൊണ്ട് കഴിയും. എഴുത്തുകാരല്ല, […]

Continue reading

🌷റസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം🌷 [ലൂസിഫർ] [Teaser]

റസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം [ലൂസിഫർ] ടീസർ Razakkinte Ethihaasam | Author : Lucipher    കുണ്ണയിൽ അഞ്ച് കാക്കപ്പുള്ളികളോടെ, കൂട്ടുകുടുംബത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ ജനനം. ചെവിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് മൂത്താപ്പയായിരുന്നെങ്കിൽ കയ്യിൽ ചരട് കെട്ടിയത് എളാപ്പയായിരുന്നു. ഉമ്മയവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോൾ വാപ്പയവന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ചിരിച്ചത്.! വല്ല്യുമ്മ അവനെ നോക്കി ‘മോനൂന്ന്’ വിളിച്ചപ്പോൾ വല്ല്യുപ്പ അവനെ വിളിച്ചു- “മോനേ റസാക്കേ..” അവൻ വളർന്നു.. ഒപ്പം അവന്റെ കുണ്ണയും.. ഇന്നവൻ വെറും റസാക്കല്ല. ‘സി ഐ ഡി റസാക്ക്. […]

Continue reading

🌷പെങ്ങളെ പീഢിപ്പിച്ച പഹയൻ🌷 [ലൂസിഫർ]

🌷പെങ്ങളെ പീഢിപ്പിച്ച പഹയൻ🌷 Pengale Peedippicha pahayan🌷Author : Lucipher   ഞാനെന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിനായി എഴുതിയ കഥകളിലൊന്നാണിത്. ഇതുപോലെ, നോവൽ രചനാശൈലിയിൽ അല്ലാതെ കുറച്ചു കഥകളെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ.. കമ്പിക്കുട്ടനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വായനക്കാരിൽ പകുതിപേരും ഈ കഥ കണ്ടിട്ട് പോലുമുണ്ടാകില്ല. (ആരെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല.) സൈറ്റിലും ഇപ്പോൾ ഈ കഥയില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാടിഷ്ടമുള്ള കഥയായതിനാൽ അന്നത്തെ അതേ നിലവാരത്തിൽ ഒരു വരിപോലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക്… “ബലാത്സംഗം” എന്ന ഈ […]

Continue reading

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം 1 ?ലൂസിഫർ?

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം 1 Swargathekkal Sundaram Part 1 bY ?ലൂസിഫർ? ^mkns` eÀ¯mknWpÅ sdZvtNmcn]pfm]n _qfns`¯n] AWpbf B Nmjv¨ N*v A¼^¶p. eÀ¯mknsW sN«n¸nXn¨v NnX¡p¶ fNÄ.! CkanSv Fs¸m k¶v NnX¶p.? Cu]nsX]m]n sb®nWv Np_p¼n¯n^n NqXp¶p*v. GSv tW^kpw AÑsW Ipän¸nXn¨m\v WX¸v. Cs¸m NnX¸pw SpX§n. H^p WnfngfkÄ fNapsX B NnX¸v hmNqSw tWm¡n Wn¶p. {bm]w SnNª sb®m\v bmSn SpX]pw bp_¯v Nm\n¨v AÑsâ fm_n […]

Continue reading

അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ കടി ?ലൂസിഫർ?

അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ കടി Aniyathikkuttiyude kadi bY ലൂസിഫർ tI¨n]psX f¡apsX N`bn` lÐw tN«m\v AK]³ D_¡sf\oäSv. F\o¡m³ tSm¶p¶nÃ. Ft´m H^p SaÀ¨ tbms`.. F§sW SaÀ¨ tSm¶mSn^n¡pw. ^m{Sn F´m]n^p¶p bq^w.! AX§m¯ Nj¸m\v tI¨n¡v. ^*pk«w AXn¨p sNmXp¯n«pw fSn]mNmsS, Ssâ SaÀ¶p NnX¶ Np«sW Npj`qSn]p\À¯n sNmSnSos^ sbmSn¨n«m\v tI¨n _qfn Wn¶pw tbm]Sv. Np«nNsa ^*ntW]pw h-vNqan tIÀ¯tSmsX tI¨n]ns¸m kÃt¸mjptf k^m_pÅq. lWn]mjv¨ sskNo«v k¶m Sn¦amjv¨ ^mkns` tbmNpw. […]

Continue reading