ഡാൻസ് പാർട്ടി [ലിയാം]

ഡാൻസ് പാർട്ടി Dance Party  | Author : Liyam   എന്റെ പേര് ലിയാം എന്നാണ്. വീട്ടിൽ അച്ചൻ ‘അമ്മ അനുജൻ എന്നിവർ ആണ് ഉള്ളത്. 18 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് അറിയാൻ ഒരുപാട് മോഹിക്കുവാണ്. എന്നാൽ എനിക് അതിനു വേണ്ടി 26 വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. കയ്യിൽ സാദനം എടുത്തു വെള്ളം കളഞ്ഞു ആണ് അത്രെയും നാളും കണ്ട്രോൾ ചെയ്‍തത്. പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ ജോലിക്ക് കയറി. […]

Continue reading