ഫസീലയുടെ ദാഹം [റോക്കി ഭായ്]

ഫസീലയുടെ ദാഹം Fasilayude Dhaham | Author : Rocky Bhai   ഉറക്കം വരാതെ ഫസീല ബെഡിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞു. ഫസീലയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു ഇന്നേക്ക് 3 ദിവസം ആയി. അതിനു കാരണക്കാരനോ ഭർത്താവിന്റെ അനിയൻ സഹലും. ഫസീല 26 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മ ആണ്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഫസീലയെ അവളുടെ മൊഞ്ചു കണ്ട് മാത്രം ആണ് റിയാസ് അവളെ കെട്ടിയത്. നാട്ടിലെയും കോളേജിലെയുമൊക്കെ പലരും അവളുടെ ഉപ്പു നോക്കാൻ […]

Continue reading