എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 7 [ അർച്ചന ]

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 7 [ അർച്ചന ] ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 7 BY ARCHANA | PREVIOUS PART ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി പോയി സമയം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു യാത്രകകളിൽ ആയിരുന്നു അത്കൊണ്ട് ക്ഷെമിക്കുക… പരമാവധി ഞാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രെമിക്കാം……   കാളിങ് ബെൽ കേട്ട ഉടനെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങി….. വൈഗ അല്ലാതെ വേറെ ആര്.. ?   അവളെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ […]

Continue reading