അശോകൻ അങ്കിളും ഞാനും [രാജു നന്ദൻ]

അശോകൻ അങ്കിളും ഞാനും Ashokan Uncleum Njaanum | Author : Raju Nandan   ബീ ടെക് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റിസൾട് വരുന്നതുവരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ള കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നില്ക്കാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്‌ളാറ്റിൽ ആണ് അവരുടെ താമസം, മൂന്നു മുറികൾ ഉള്ള വലിയ ഫ്ലാറ്റും രണ്ടു മുറികൾ ഉള്ള കൊച്ചു ഫ്ലാറ്റും ആയിട്ടാണ് ആ സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്ലാൻ. ഒരു നിലയിൽ രണ്ടു ഫ്ലാറ്റ് മാത്രം ഒരുപാട് നിലകൾ […]

Continue reading