പരിണയ സിദ്ധാന്തം 5 [fan edition] [Kamukan]

പരിണയ സിദ്ധാന്തം 5 Parinaya Sidhantham Part 5 | Author : Kamukan [ Previous Part ]   എന്റെ എല്ലാ തീരുമാനം തെറ്റ് ആണ് എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു. തുടർന്നു വായിക്കുക, പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അവളുടെ അടുത്തേക് ചെന്നു. : ഡോ അതെ താൻ ഇന്ന് ഇനി കഴിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിക്കാം. : മം എന്ന് മൂളുക മാത്രം അവൾ ചെയ്തു. : എന്നാൽ താൻ പോയി […]

Continue reading

പരിണയ സിദ്ധാന്തം 4 [fan edition] [Kamukan]

പരിണയ സിദ്ധാന്തം 4 Parinaya Sidhantham Part 4 | Author : Kamukan [ Previous Part ]   സ്വന്തം രക്തം കണ്ട് തലകറങ്ങി ശ്രുതി നിലത്തുവീണു. അവിടെ ആകമാനം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. തുടർന്നു വായിക്കുക, നോ നോ നോ എന്നും പറഞ്ഞു ശ്രുതി ഞട്ടി ഉണരുന്നു. അവൾ വല്ലാതെ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്ര ഭയാനക സ്വപ്‍നം ആയിരുന്നു അവൾ കണ്ടത് തന്നെ. അവൾ യുടെ മാറിടം വല്ലാതെ ഉയർന്നുതാഴുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരുന്നു […]

Continue reading