അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചി [മനീഷി രാജേഷ്]

അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചി Adutha Flatile Chechi | Author : Manishi Rajesh   N.E.T ഉണ്ടായിട്ടും ഗസ്റ്റ് ലക്ച്ചറർ ആയി ജോലി ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല. സാലറി കുറവായിരിക്കും എന്നത് മാത്രമല്ല, സ്കൂളിലെ എല്ലാ പണിയും ഈ പറഞ്ഞ ഗസ്റ്റ് ലക്ചർറെ കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ബോർ അടിച്ചു പണ്ടാരമടങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഒപ്പിച്ചു നേരെ ഷാർജയിലോട്ട് കയറി.കാർത്തിക ചേച്ചിയുമായി എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായ […]

Continue reading