ഡാഡീടെ വൈഫ് [ഭാമ]

ഡാഡീടെ വൈഫ് Dadide Wife | Author : Bhama   ഭാര്യയുടെ        ആകസ്മിക      വേർപാടിന്       ശേഷം      നിമ്മിക്ക്    എല്ലാം    ഡാഡി       തന്നെ നിമ്മിയുടെ        എന്ത്    ആഗഹവും       നിറഞ്ഞ     മനസ്സോടെ        ഡാഡി        സാധിച്ച്    െ കാടുക്കും… മധ്യവയസ്കനായ    […]

Continue reading

കീഴ് ചുണ്ടുകൾ [ഭാമ]

കീഴ് ചുണ്ടുകൾ Kizh Chundukal | Author : Bhama     ഞാൻ      ഭാമ ജന്മനാ       ഒരു       കഴപ്പിയാണ്      ഞാൻ         എന്ന്     എന്റെ      വീട്ടുകാർ     പറയുന്നത്       ” മറ്റേ”    അർത്ഥത്തിൽ         ആവാൻ   വഴിയില്ല     എങ്കിലും       ആ     അർ ത്ഥത്തിലും    […]

Continue reading

പ്രേമാന്ത്യം [ഭാമ]

പ്രേമാന്ത്യം Premanthyam | Author : Bhama വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവള്‍ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന്നിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മാസമായി. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നടങ്ങി തീര്‍ന്നിട്ട് വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയാം എന്ന് അവന്‍ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും, നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുവാനായി അവള്‍ കുംകുമവും ഒരു മഞ്ഞച്ചരടും ധരിച്ചിരുന്നു. അത് കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കി അണിയുമ്പോള്‍ അവള്‍ അവന്റെതാണ് എന്ന തോന്നലില്‍ പുഞ്ചിരിച്ചു. തലേന്ന് രാത്രിയിലത്തെ അവന്റെ പരാക്രമണം അവളുടെ മുലയില്‍ അവന്റെ പല്ലിന്റെ പാടുകളായി കല്ലിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്. അവന്‍ പതിവ് […]

Continue reading